Khóa Tu Một Ngày An Lạc – vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 3, năm 2018

Trân trọng kính mời quý Đạo hữu, Phật tử, dành thời gian quý báu cùng vân tập về chùa Quan Âm tham dự buổi tu học một ngày, vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 3, năm 2018.

Thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Chương trình tu học sẽ được chư Tăng bổn tự hướng dẫn gồm tụng kinh, niệm phật, kinh hành, nghe pháp, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử bồ đề tâm tăng trưởng, công đức sâu dày, để chúng ta cùng tiến tu trên bước đường giác ngộ, giải thoát.