Thư Mời Dự Đại Lễ PHẬT ĐẢN PL.2562 – DL.2018, Chủ nhật ngày 20 tháng 05 năm 2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính thưa Quý Đồng Hương, Quý Thiện Hữu Tri Thức, Quý vị Phật tử gần xa:
Sự đản sinh của Đức Phật BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI, sự xuất trần của Đức Phật là sự xuất hiện của Bậc đại Pháp Vương, Bậc đại Y Vương, Ngài đã tùy duyên cứu khổ ban vui cho Chư Thiên và loài người.
Để tỏ lòng tôn vinh và tri ân công đức vô lượng vô biên của Ngài, Chùa Quan Âm long trọng tổ chức lễ tắm Phật vào:
Chủ nhật ngày 20 tháng 05 năm 2018

 
Thư mời dự Đại Lễ PHẬT ĐẢN chùa Quan Âm Phật Lịch 2562 – năm 2018