Đạo tràng chùa Quan Âm tham dự khóa tu Bát quan trai giới tháng 10

Vào Chủ Nhật vừa qua, ngày 7 tháng 10, năm 2018, Phật tử của Đạo tràng chùa Quan Âm lại vân tập về chùa để tham dự khóa tu Bát quan trai giới. Đây là khóa tu được tổ chức hàng tháng. Ngoài tám giới là những điều không được làm, để giữ cho thân tâm không vướng vào ác nghiệp và những điều kiện đưa đến ác nghiệp, đạo tràng còn thực hành tụng kinh, ăn cơm trong chánh niệm, đi kinh hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng …

Một số hình ảnh ghi nhận trong khóa tu tháng 10: