Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát và Văn Nghệ – Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Để tưởng niệm ân đức cứu độ rộng sâu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và tình thương cao cả bằng hạnh nguyện lợi tha cứu độ muôn loài của Ngài, chùa Quan Âm sẽ tổ chức lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát, vào ngày Chủ Nhật 21 tháng 10 năm 2018.

Chương trình lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát:

  • Tụng kinh – lễ Phật
  • Thuyết Pháp
  • Thắp nến hoa đăng cầu nguyện
  • Văn nghệ mừng ngày lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Trân trọng kính mời quí Phật Tử, quý đồng hương gần xa hoan hỷ vân tụ về chùa cùng bổn tự làm lễ góp phần nguyện cầu Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ cho thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc, quý Đạo hữu, Phật tử được vạn sự kiết tường như ý.

Kính chúc quí vị vạn sự an lành trong ánh từ quang của mười phương Chư Phật.