Lễ Tắm Phật: Chủ nhật ngày 12 tháng 05 năm 2019, lúc 11 giờ sáng.

Sự đản sinh của Đức Phật BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI, sự xuất trần của Đức Phật là sự xuất hiện của Bậc đại Pháp Vương, Bậc đại Y Vương, Ngài đã tùy duyên cứu khổ ban vui cho Chư Thiên và loài người. Để tỏ lòng tôn vinh và tri ân công đức vô lượng vô biên của Ngài, Chùa Quan Âm long trọng tổ chức Lễ Tắm Phật vào:  Chủ nhật ngày 12 tháng 05 năm 2019, vào lúc 11 giờ sáng.

Toàn bộ chương trình ngày Lễ Tắm Phật trong thư mời dưới đây:  Thư mời tham dự Lễ Tắm Phật