Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Báo Hiếu, vào lúc 5:00 chiều Chủ Nhật, ngày 04 tháng 08 năm 2019, Phật Lịch 2563