Chương Trình Phật Sự Năm Canh Tý (2020) – Chùa Quan Âm

Kính mời quý Đồng Hương cùng toàn thể quý vị Phật tử  tham dự lễ những buổi lễ lớn trong năm tại Chùa Quan Âm theo chương trình dưới đây: