1 – Chuẩn Bị Lễ Tang Cố Thượng Toạ Tân Viên Tịch Thích Quảng Tịnh tại Chùa Quan Âm, Maryland.

Phật Tử chùa Quan Âm chúng con đã mất đi một vị ân sư đáng kính. Duyên hóa độ viên mãn, Người đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 09 năm Canh Tý (nhằm ngày 03 tháng 11 năm 2020), tại ngôi chùa Quan Âm, Maryland.

Vĩnh Biệt Thầy 🙏 🙏 🙏