2 – Trang Nghiêm Lễ Nhập Kim Quan Cố Thượng Toạ Tân Viên Tịch Thích Quảng Tịnh tại Chùa Quan Âm, Maryland.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Trí Tuệ, viện chủ Trung Tâm Phật Giáo chùa Vạn Hạnh Virginia và HT. Thích Truyền Như, viện chủ chùa Quan Âm, Pennsylvania, cùng chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni từ nhiều tiểu bang khác ở Hoa Kỳ.