Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Chủ Nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2021

Tấm gương Hiếu-tử mà ngài Mục Kiền Liên xuống âm ty cứu mẹ ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ khổ đau đã mở đầu cho một kỷ nguyên hiếu hạnh trong đạo Phật.  Từ đó, mỗi độ trăng tròn – Rằm tháng Bảy âm lịch, người Phật tử chúng ta đều thành kính thiết lễ Vu Lan Báo Hiếu trong dịp mãn Hạ của chư Tăng, Ni. 

Trong tinh thần và ý nghĩa trọng cao cả đại ấy, năm nay, chùa Quan Âm sẽ  tổ chức Đại Lễ Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 15 tháng 07 năm Tân Sửu) . Trân trọng kính mời quý đồng bào Bổn Đạo và chư thiện tín Phật Tử xa gần hoan hỷ quang lâm tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Quan Âm.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Chùa Quan Âm