Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát và Lễ Húy Kỵ Cố Thượng Tọa Thích Quảng Tịnh – Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu nạn Linh Cảm Úng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Để cảm niệm ân đức cứu độ rộng sâu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và tình thương cao cả bằng hạnh nguyện lợi tha cứu độ muôn loài của Ngài, chùa Quan Âm sẽ tổ chức lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát, vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 10 năm 2021.

Chương trình hành lễ ngày 24 tháng 10 năm 2021:

09:00 am. Phật tử tề tựu
11:00 am. Khóa lễ hàng tuần
12:00 am. Tiến linh Cố Thượng Tọa Thích Quảng Tịnh
12:30 am. Thọ trai cúng dường
01:00 pm. Chỉ tịnh
02:00 pm. Quy y tam bảo
04:00 pm. Thí thực
05:00 pm. Dược thực
06:00 pm. Thuyết Pháp (Thượng Tọa Thích Hải Tín)
07:00 pm. Chính thức cử hành lễ vía Quán Âm
09:00 pm. Hoàn Mãn

Trân trọng kính mời quý quan khách, quý đồng hương, quý Phật tử gần xa hoan hỷ vân tập về chùa Quan Âm cùng bổn tự làm lễ, góp phần nguyện cầu Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ cho thế giới hoà bình, nhân sanh an lạc, dịch bệnh toàn tiêu.

Kính chúc quí vị thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường trong ánh từ quang của mười phương Chư Phật.