Sinh hoạt tại chùa Quan Âm trong năm 2023 sẽ được thông báo sau. Khóa lễ chủ nhật hàng tuần lúc 11:00

11:00 a.m – 12:00 a.m: Khóa lễ chủ nhật hàng tuần lúc 11:00