Lễ Tắm Phật: Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2023, lúc 5 giờ chiều

Sự đản sinh của Đức Phật BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI, sự xuất trần của Đức Phật là sự xuất hiện của Bậc đại Pháp Vương, Bậc đại Y Vương, Ngài đã tùy duyên cứu khổ ban vui cho Chư Thiên và loài người. Để tỏ lòng tôn vinh và tri ân công đức vô lượng vô biên của Ngài, Chùa Quan Âm long trọng tổ chức Lễ Tắm Phật vào:  Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2023, lúc 5 giờ chiều.